Industria minieră

Exploatările miniere reprezintă o ramură importantă a industriei, asigurând prin exploatări de cărbune, metale și minerale materialele necesare în dezvoltarea economică a societății moderne.

Una dintre cele mai frecvente aplicații în solicitările clienților noștri din industria minieră a fost proiectarea și fabricarea de fluxuri pentru extracția subterană a sării. Această activitate de exploatare are un rol crucial în obținerea și utilizarea sării în diverse industrii (spre exemplu, industria alimentară, industria chimică și industria farmaceutică).

Metoda de exploatare implică extragerea sării din depozite subterane prin intermediul galeriilor și camere subterane, însă acest proces este complex, necesitând rigurozitate tehnică și planificare adecvată.  

Compania noastră proiectează și produce instalații performante pentru fluxurile de producție ale sării, adaptate cerințelor industriale specifice, oferind soluții optime de obţinere a sorturilor direct în subteran cu avantaje tehnico-economi­ce deosebite.

În proiectele realizate de Rotherm pentru importanți producători de sare de la nivel național s-au avut în vedere, printre altele: integrarea optimă a utilajelor în spațiile limitate din subteran, reducerea costurilor asociate manipulării blocurilor brute și reducerea gradului de poluare prin sisteme eficiente de captare a prafului.

Totodată, având în vedere expunerea la substanțele chimice dure și abraziunea constantă provenită de la prafului minier, soluțiile tehnice oferite de Rotherm respectă cerințele specifice de anduranță și protecție împotriva coroziunii.